Τεστ: ποιος έχει προτεραιότητα στην πλατεία;

Πολλοί είναι οι οδηγοί που έρχονται σε σύγχυση όταν φτάνουν σε πλατεία ή κυκλικό κόμβο, όπως ονομάζεται, γιατί δεν γνωρίζουν ποιος έχει τελικά προτεραιότητα.

Τεστ: ποιος έχει προτεραιότητα στην πλατεία;

Πολλοί είναι οι οδηγοί που έρχονται σε σύγχυση όταν φτάνουν σε πλατεία ή κυκλικό κόμβο, όπως ονομάζεται, γιατί δεν γνωρίζουν ποιος έχει τελικά προτεραιότητα. Το αποτέλεσμα είναι ότι δημιουργείται εκνευρισμός μεταξύ και των υπολοίπων οδηγών, ενώ δεν λείπουν και οι συγκρούσεις.

Ποιος έχει τελικά προτεραιότητα στην πλατεία; Ο οδηγός που είναι, που κινείται εντός του κόμβου, όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ή ο οδηγός που έρχεται από δεξιά; Ή ισχύει κάτι άλλο; Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όταν δεν υπάρχει σήμανση, η προτεραιότητα ανήκει σε αυτόν που έρχεται από δεξιά. Διαφορετικά, στους κόμβους η προτεραιότητα ορίζεται με κατάλληλη σήμανση. Όταν δηλαδή υπάρχει STOP πριν από την είσοδο στην πλατεία, τότε προτεραιότητα έχει ο οδηγός που κινείται εντός της πλατείας.

Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά τι αναφέρει ο ΚΟΚ στο άρθρο 26, σχετικά με τους ισόπεδους οδικούς κόμβους και την υποχρέωση παραχώρησης προτεραιότητας:

1. Ο οδηγός που πλησιάζει σε ισόπεδο οδικό κόμβο υποχρεούται να καταβάλλει ιδιαίτερη προσοχή για να μην προκαλέσει επί του κόμβου κίνδυνο ή παρακώλυση της κυκλοφορίας, ρυθμίζοντας την ταχύτητα του οχήματός του, ώστε να μπορεί να διακόψει την πορεία αυτού για να διέλθουν τα οχήματα που έχουν προτεραιότητα.

2. Ο οδηγός απαγορεύεται να εισέρχεται στον κόμβο, έστω και αν οι τυχόν υπάρχοντες φωτεινοί σηματοδότες το επιτρέπουν, όταν η πυκνότητα της κυκλοφορίας είναι τέτοια ώστε να υποχρεωθεί ενδεχομένως να παραμείνει στη διασταύρωση.

3. Ο οδηγός που έχει εισέλθει στον κόμβο όπου η κυκλοφορία ρυθμίζεται με φωτεινούς σηματοδότες μπορεί να εξέλθει αυτού και πριν δοθεί το σήμα ελεύθερης κυκλοφορίας προς την κατεύθυνση την οποία θα ακολουθήσει, αν δεν θα παρεμποδιστεί εκ τούτου η διέλευση των λοιπών οχημάτων που χρησιμοποιούν την οδό και κινούνται προς την ανοικτή κατεύθυνση.

4. Στους κόμβους η προτεραιότητα ορίζεται με κατάλληλη σήμανση.

5. Στους κόμβους χωρίς τέτοια σήμανση η προτεραιότητα ανήκει σε αυτόν που έρχεται από τα δεξιά.

Κατ' εξαίρεση:

α) αυτοί που κυκλοφορούν στους αυτοκινητόδρομους, εθνικές οδούς και οδούς ταχείας κυκλοφορίας έχουν προτεραιότητα,

β) αυτοί που εισέρχονται σε οδό από χωματόδρομο, μονοπάτια, παρόδιο ιδιοκτησία, χώρο στάθμευσης και σταθμούς ανεφοδιασμού και εξυπηρέτησης οφείλουν να παραχωρούν προτεραιότητα σε αυτούς που κινούνται στην οδό,

γ) αυτοί που εκκινούν ή κινούνται προς τα πίσω, όπου αυτό επιτρέπεται, οφείλουν να παραχωρούν προτεραιότητα,

δ) τα σιδηροδρομικά ή τροχιοδρομικά οχήματα έχουν προτεραιότητα.

6. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ.

Πηγή: autogreeknews.gr